Lidmaatschap

Lid worden van schermvereniging Valiant kan vanaf 7-8 jaar en dat betekent dat je elke dinsdag- en vrijdagavond kunt meedoen met de trainingen, dat je gebruik kunt maken van materialen van de vereniging en dat je deel kunt nemen aan wedstrijden. Ook kun je, tijdens de ledenvergaderingen, als (ouder van een jeugd-) lid meepraten over wat Valiant allemaal onderneemt. Je kunt ook bestuurslid worden. 

Je kunt vrijblijvend twee (proef)lessen volgen, om kennis te maken met de sport. Je krijgt dan informatie mee over de schermsport en over de vereniging. Na deze lessen kun je besluiten of je lid wilt worden van Valiant.

Inschrijving: Het inschrijfgeld bedraagt € 40,-. Hiervoor ontvangt men tevens een eigen handschoen en een informatieboekje “Schermen, wat moet ik weten” van Georges Derop.

Bond: Verder is er de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). Lidmaatschap van de KNAS is voor elke schermer noodzakelijk en verplicht, aangezien de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering het mogelijk maakt dat je zonder zorgen overal en altijd kunt schermen. Aanmelding bij de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) vindt plaats na inlevering van het ondertekende Inschrijfformulier. Hiermee heeft men zich verplicht tot het betalen van de maandelijkse contributie aan de vereniging,  het verschuldigde inschrijfgeld en en de verschuldigde contributie voor de KNAS. De jaartarieven van de KNAS (2021) zijn als volgt:

• leden t/m 20 jaar € 30,50
• volwassen leden € 60,75

Contributie: De contributie van SV-Valiant is afhankelijk van de leeftijd van de scherm(st)er. Tot en met 15 jaar bedraagt de maandelijkse contributie € 17,50 en vanaf 16 jaar bedraagt de contributie € 25,00 per maand. (Bij de berekening van de contributie wordt rekening gehouden met eventuele gezinskorting € 3,00 /mnd per extra lid). Daarnaast wordt jaarlijks in de maand januari het voor de KNAS-contributie verschuldigde bedrag ingehouden.

Rekeningnummer SV Valiant: NL23 RABO 0128 695 846 t.n.v. SV Valiant te Zwolle.

Penningmeester: Gerda Bosveld, e-mail: penningmeester@sv-valiant.nl

Materiaal
Schermuitrusting: Om te kunnen schermen is beschermende kleding noodzakelijk. Aan deze kleding worden door de schermbonden KNAS en F.I.E. strenge veiligheidseisen gesteld.
Tot de standaarduitrusting van een schermer behoren, naast het wapen*, onder andere:

• Masker *
• Vest *
• Handschoen *
• Broek
• Sportschoenen

Bij Valiant kunnen de leden deze materialen* de eerste 3 maanden gratis gebruiken, daarna wordt verwacht dat de leden een eigen vest en masker aangeschaft hebben, indien dat niet het geval is wordt er een extra bedrag (aan huur) bij de contributie per maand in rekening gebracht. In verband met de corona-lockdown is er een overgangsregeling, welke na de zomervakantie voor de bestaande leden zal worden ingevoerd.  

OVERGANGSREGELING voor huidige leden:

Maand

vest jeugd

vest volw.

masker

wapen

tot. jeugd

tot. volw.

         

€ 3,00

€ 4,00

sept

€ 1,60

€ 2,65

€ 1,60

€ 1,60

€ 4,80

€ 5,85

okt ’21

€ 2,20

€ 3,30

€ 2,20

€ 2,20

€ 6,60

€ 7,70

nov ’21

€ 2,80

€ 3,95

€ 2,80

€ 2,80

€ 8,40

€ 9,55

dec ’21

€ 3,40

€ 4,60

€ 3,40

€ 3,40

€ 10,20

€ 11,40

jan ‘22

€ 4,00

€ 5.25

€ 4,00

€ 4,00

€ 12,00

€ 13.25

feb ‘22

€ 4,60

€ 5,90

€ 4,60

€ 4,60

€ 13,80

€ 15,10

mrt ‘22

€ 5,00

€ 6,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 15.00

€ 16,50

Voor nieuwe leden gaat de onderstaande regeling met ingang van 2021 in en bedraagt de huur van materieel:  voor jeugdleden € 15,00  en voor volwassenen € 16,50.

Vanaf 2021 gelden onderstaande bedragen:

Artikel                                       Huur in per maand

Vest (tot en met maat 170):                    € 5,00

Vest (senior):                                          € 6,50

Masker (degen):                                     € 5,00

Wapen:                                                   € 5,00

Prijzen kunnen tussentijds aangepast worden als gevolg van externe prijswijzigingen.

Inschrijfformulier

Lidmaatschap: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Beëindiging lidmaatschap: Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk indien dit schriftelijk of per e-mail kenbaar is gemaakt aan een lid van het bestuur. Hierbij wordt een opzegtermijn van één kalendermaand in acht genomen.

Voorwaarde: Verder dient men vóór 1 december van het lopende jaar op te zeggen, anders is men in elk geval weer het inschrijfgeld (voor de KNAS) verschuldigd voor het komende jaar (peildatum KNAS = 1 december).