Schermvereniging Valiant


SV-Valiant sponsoren?

Dat kan, door uw vakantie- of internet-aankopen via SponsorKliks te beginnen.

UPDATE: tot en met 15 maart nog geen schermtrainingen mogelijk

Vanwege de verlengde Corona-lockdown zijn er t/m 15 maart nog geen schermtrainingen mogelijk in Zwolle en ’t Harde. Indien er versoepelingen komen hervatten we zo mogelijk de (aangepaste) trainingen weer.

Vrijdag I januari: Invoering nieuw inschrijf- en huur(koop)systeem

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27-11-2020 is definitief besloten om – met ingang van 01-01-2021 – voor nieuwe leden over te gaan op een nieuw inschrijfsysteem en ook een nieuwe werkwijze voor huur en huurkoop van schermmaterieel. Voor de oude leden is er een overgangsregeling gemaakt zoals hieronder nader is aangegeven.

Voor de details van het nieuwe systeem: zie de tabbladen Lidmaatschap en Uitrusting op deze website.

Huur in 2021 per maand jeugd: € 15,-, volwassenen: € 16,50.

Vest (tot en met maat 170):  € 5,-   

Vest (senior):                         € 6,50

Masker (degen):                    € 5,-    

Wapen:                                  € 5,-   

Voor nieuwe leden gaat deze regeling na 3 maanden lidmaatschap in.

Voor de huidige leden geldt onderstaande overgangsregeling:

OVERGANGSREGELING voor huidige leden:

Maand vest jeugd vest volw. masker wapen tot. jeugd tot. volw.
        € 3,00 € 4,00
sept ‘21 € 1,60 € 2,65 € 1,60 € 1,60 € 4,80 € 5,85
okt ‘21 € 2,20 € 3,30 € 2,20 € 2,20 € 6,60 € 7,70
nov’ 21 € 2,80 € 3,95 € 2,80 € 2,80 € 8,40 € 9,55
dec ‘21 € 3,40 € 4,60 € 3,40 € 3,40 € 10,20 € 11,40
jan ‘22 € 4,00 € 5.25 € 4,00 € 4,00 € 12,00 € 13.25
feb ‘22 € 4,60 € 5,90 € 4,60 € 4,60 € 13,80 € 15,10
mrt ‘22 € 5,00 € 6,50 € 5,00 € 5,00 € 15.00 € 16,50

19 januari tot en met 3 maart nog geen schermtrainingen mogelijk

Vanwege de verlengde Corona-lockdown zijn er t/m 3maart nog geen schermtrainingen mogelijk in Zwolle en ’t Harde. Indien er versoepelingen komen hervatten we zo mogelijk de (aangepaste) trainingen weer.

Vanaf 14 december geen schermtrainingen t/m 19 januari 2021

Vanwege de Corona-lockdown zijn er tussen 14 december en 20 januari geen schermtrainingen mogelijk in Zwolle en ’t Harde. Voorshands hervatten we de trainingen weer vanaf vrijdag 22 januari.

Zondag 27 september 2020 jureerde John, tijdens het NK-schermen, de finale Degen in Amsterdam. 

Op zondag 27 september 2020 jureerde onze trainer en erelid John Hartings, tijdens het NK-schermen in Amsterdam, de finale DEGEN. Tijdens een live stream van de KNAS konden de verrichtingen tijdens het NK live gevolgd worden: https://www.youtube.com/watch?v=Qwqnn0CVWF